Στοιχεία επιχείρησης

Η ιστοσελίδα www.theloggos.com ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «Σεραφείμ Αστριδάκης του Ιωάννη» και φέρει τον διακριτικό τίτλο «THE LOGGOS», λειτουργεί με έδρα την Αθήνα στη διεύθυνση Οδήσσου 13, τ.κ 11525 και διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ 172308766 (ΔΟΥ Ψυχικού). Είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο γενικό μητρώο επιχειρήσεων του οικείου επιμελητηρίου με τον αρ. ΓΕΜΗ 157156003000.